ČSN EN ISO 12115 (640673)

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti

ČSN EN ISO 12115 Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12115:1997. Evropská norma EN ISO 12115:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12115:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma předepisuje dvě metody stanovení tekutosti vlákny vyztužených lisovacích hmot z reaktoplastů a prepregů. Metody se používají pro všechny lisovací hmoty z reaktoplastů vyztužené vlákny a pro jednotlivé materiály se liší ve zkušebních podmínkách a požadovaném zkušebním zařízení. Metody mohou být využity pro hodnocení vlivu jednotlivých složek lisovací hmoty na chování při lisování stanovením tekutosti směsi. Jsou rovněž vhodné pro kontrolu kvality a pro formulaci složení lisovací hmoty. Norma se využívá především pro lisovací hmoty na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic. Metoda I je zkouškou tekutosti prováděnou při teplotě okolí. Metoda II je zkouškou tekutosti prováděnou za podmínek, běžně používaných při lisování. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN ISO 12115 (64 0673) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 12115 (640673)
Katalogové číslo 55168
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963551685
Dostupnost skladem (tisk na počkání)