ČSN EN ISO 527-1 (640604) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V tomto dokumentu jsou specifikovány obecné zásady pro stanovení tahových vlastností plastů a plastových kompozitů za definovaných podmínek zkoušení. Je definováno několik typů zkušebních těles vhodných pro různé typy materiálů, které jsou podrobně popsány v následujících částech ISO 527.
Uvedené metody se používají k vyhodnocování chování zkušebních těles při namáhání v tahu a pro stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti v tahu a dalších tahových charakteristik ze závislosti napětí v tahu/poměrné prodloužení za daných podmínek.
Tyto metody jsou podle výběru vhodné pro následující rozsah materiálů:
- tuhé a polotuhé termoplasty pro tváření, vytlačovaní a lití, včetně plněných a vyztužených směsí, vedle neplněných typů; tuhé a polotuhé desky a fólie z termoplastů;
- tuhé a polotuhé reaktoplasty pro tváření, včetně plněných a vyztužených směsí; tuhé a polotuhé desky z reaktoplastů, včetně laminátů;
- kompozity plněné vlákny na bázi reaktoplastů a termoplastů, vyztužené v jednom nebo ve více směrech výztužemi jako jsou rohože, tkaniny, tkané rovingy, sekané příze, kombinované a hybridní výztuže, rovingy a mletá vlákna; desky vyrobené z předimpregnovaných materiálů (prepregů);
- termotropní polymery na bázi tekutých krystalů.
Metody nejsou běžně vhodné pro tuhé lehčené materiály, pro které se použije ISO 1926, nebo pro sendvičové struktury obsahující lehčené materiály.

Označení ČSN EN ISO 527-1 (640604)
Katalogové číslo 510009
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135100095
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 527-1 (640604) z října 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 527-2 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ČSN EN ISO 527-3 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

ČSN EN ISO 527-4 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

ČSN EN ISO 527-5 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

foo