ČSN EN ISO 604 (640606) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení tlakových vlastností

ČSN EN ISO 604 Plasty - Stanovení tlakových vlastností
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma popisuje metody pro stanovení vlastností plastů ze zkoušky tlakem. Předmět normy je rozšířen o materiály vyztužené vlákny o délce před zpracováním menší než 7,5 mm. Zkušební těleso je stlačováno podél své hlavní osy do výskytu lomu nebo do okamžiku, kdy zatížení nebo zkrácení délky zkušebního tělesa dosáhne definované hodnoty. Během zkoušky se měří zatížení působící na zkušební těleso. Metoda umožňuje použít předzatížení zkušebního tělesa s cílem eliminovat zakřivení závislosti napětí/poměrné stlačení. Modul pružnosti v tlaku lze stanovit výpočtem ze dvou hodnot napětí na křivce nebo lineární regresí mezi těmito dvěma body. Je popsána metoda opravy na poddajnost zkušebního stroje pomocí referenčního tělesa.

Označení ČSN EN ISO 604 (640606)
Katalogové číslo 70091
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2004
Datum účinnosti 1. 5. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963700915
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 604 (640606) z června 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)