ČSN EN ISO 2039-2 (640619)

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

ČSN EN ISO 2039-2 Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2039-2:1999. Evropská norma EN ISO 2039-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 2039-2:1987 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 2039 má tyto části: Část 1: Metoda vtlačením kuličky a Část 2: Tvrdost podle Rockwella. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 2039 specifikuje metodu stanovení tvrdosti plastů vtlačováním pomocí Rockwellova tvrdoměru s použitím Rockwellových stupnic tvrdosti M, L a R. Hodnota tvrdosti dle Rockwella má přímý vztah k tvrdosti plastů vtlačováním; čím vyšší je tvrdost dle Rockwella, tím je materiál tvrdší. Vzhledem ke krátkému překryvu stupnic tvrdosti dle Rockwella v této normě je možné získat pro jeden materiál dvě různé hodnoty tvrdosti, které mohou být obě technicky správné. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 2039-2 (64 0619) byla vydána v dubnu 2000.

Označení ČSN EN ISO 2039-2 (640619)
Katalogové číslo 58096
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2000
Datum účinnosti 1. 5. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963580968
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2039-1 (640619)
Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky