ČSN EN ISO 6603-1 (640628) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

ČSN EN ISO 6603-1 Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí metody stanovení rázových vlastností plastů průrazem desky. Část 1 této normy se používá v případech, kdy k popisu rázového chování plastů postačuje jediná prahová hodnota rázové energie, potřebné k porušení tělesa. Rázová houževnatost jako odolnost zkušebního tělesa tvaru čtverce nebo kotouče proti definovaného typu porušení se stanoví nárazem tlouku o známé hmotnosti s nárazovou plochou povinně namazanou mazivem. Tlouk padá volným pádem ze známé výšky do středu zkušebního tělesa, kolmo k jeho povrchu. Nastavení energie při rázu se děje buď změnou hmotnosti tlouku při konstantní výšce pádu nebo změnou výšky pádu při konstantní hmotnosti tlouku. V normě jsou popsány dvě statistické zkušební metody - stupňovitá ( přednostní) a skupinová (volitelná). Stanovuje se energie tlouku, při které se poruší 50 % zkušebních těles, E50..

Označení ČSN EN ISO 6603-1 (640628)
Katalogové číslo 60190
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963601908
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6603-1 (640628) z srpna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6603-2 (640628)
Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška