Třída 6471 - Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN 1186-1 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.05t

460 Kč

ČSN EN 1186-10 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)

230 Kč

ČSN EN 1186-11 (647110) - květen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 11: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do směsi syntetických triglyceridů označených izotopem uhlíku ¹⁴C

550 Kč

ČSN EN 1186-12 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-13 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-14 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

340 Kč

ČSN EN 1186-15 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

230 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

350 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

230 Kč

ČSN EN 1186-4 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

350 Kč

ČSN EN 1186-5 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

230 Kč

ČSN EN 1186-6 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

350 Kč

ČSN EN 1186-7 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

230 Kč

ČSN EN 1186-8 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu

350 Kč

ČSN EN 1186-9 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu

230 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantům potravin

570 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - květen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech

230 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech

230 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - červen 2005 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-10 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-11 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-12 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-13 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-15 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-16 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-17 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-18 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-19 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-20 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-22 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-23 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-24 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-25 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-26 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-27 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-28 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-9 (647115) - leden 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14235 (647120) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14234 (647121) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

340 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - červenec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace

230 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - prosinec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů

230 Kč

ČSN EN 15136 (647136) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin

350 Kč

ČSN EN 15137 (647137) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů

340 Kč