ČSN P CEN/TS 14577 (647131)

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů

ČSN P CEN/TS 14577 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace definuje metodu zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která má MW nižší než 1000. Metoda se používá u polymerních přísad per se (samo o sobě) - tj. dodaných v použitelné formě, před jejich zapracováním do plastu. Metoda se používá také na polymerních přísad extrahovaných z hotových materiálů a předmětů z plastů při opatřeních, která zabrání interferenci s jinými látkami současně extrahovanými z plastů.
Polymerní přísada je dělena použitím chromatografické metody separace podle velikosti částic (SEC) a hmotnostní podíl nižší než MW 1000 D se stanovuje buď gravimetricky, off-line, nebo s použitím chromatografických detektorů jako jsou detektory indexu lomu, infračervené, ultrafialové nebo detektory rozptylu světla, on-line.
Chromatogram je kalibrován na molekulovou hmotnost buď kalibračními standardy, pokud jsou tyto látky dostupné, nebo použitím hmotnostně selektivních detektorů jako je hmotnostní spektroskopie. Za ideálních podmínek, kdy nedochází k interakcím se stacionární fází, se v SEC separaci oligo- nebo polymerní multikomponentní systémy rozdělují podle svých hydrodynamických objemů. Následně retenční časy (eluční objemy) indikují velikost molekul a mohou se převádět na molekulovou hmotnost použitím kalibračních standardů souběžně nebo použitím detektorů citlivých na molekulovou hmotnost (on-line nebo off-line).
Polymerní přísada podrobená zkoušce by měla být stejná jako přísada, která byla použita při přípravě hotového materiálu nebo předmětu z plastu. Pokud není taková přísada k dispozici, může se extrahovat z hotového plastu a poté podrobit zkušebnímu postupu při opatřeních, která zabrání interferenci s jinými látkami současně extrahovanými z plastů.

Označení ČSN P CEN/TS 14577 (647131)
Katalogové číslo 73914
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963739144
Dostupnost skladem (tisk na počkání)