ČSN P CEN/TS 14234 (647121)

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

ČSN P CEN/TS 14234 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace popisuje metody zkoušení pro 'alternativní zkoušky' a 'náhradní zkoušky' prováděné s těkavým zkušebním médiem, isooktanem a objemovým podílem 95% vodného ethanolu, ke stanovení celkové migrace z polymerních povlaků na papíru a lepence, které jsou určené pro styk s tukovými potravinami.
Navrhované zkušební schéma je uvedeno na obrázku A.1. Jestliže výsledky zkoušky metodou celkového ponoření, popsanou v kapitole 4 této technické specifikace, přesahují povolenou mez celkové migrace, může se použít zkouška jednostranné migrace s použitím cely, viz kapitola 5, pokud je to technicky proveditelné. Pokud není možné použití jednostranné metody v cele, např. v důsledku dírek, používá se adsorpce modifikovaným polyfenylenoxidem (MPPO). Isooktan se používá jako zkušební médium u zkušebních vzorků s nepolárními povlaky pro styk s potravinami jako jsou polyolefiny. U zkušebních vzorků s povlaky z polárních polymerů, jako jsou polyamid a polyethylentereftalát, se používá 95% vodný ethanol. U polystyrenů, měkčeného polyvinylchloridu a dalších polymerů, kde není jasná identifikace polarity polymeru, se musí provést dvě paralelní zkoušky s použitím obou uvedených zkušebních médií a vyšší z dosažených hodnot se považuje za odpovídající výsledek. Metoda zkoušení se používá u balení s polymerním povlakem, kde je tloušťka vrstvy polymeru menší než 300 m. Avšak, pokud se tato extrakční zkouška použije u materiálů s povlakem o tloušťce větší než 300 m a výsledky nedosahují žádné z povolených mezí celkové migrace, pak se metoda považuje za vhodnou i pro tyto materiály.
V těch případech, kde rychlá extrakční zkouška celkovým ponořením poskytuje celkové extrakční hodnoty přesahující mez celkové migrace nebo může být technicky nevhodná, používá se metoda zkoušení migrační cely při stejném čase a teplotních podmínek. Tato metoda zkoušení migrační cely se zejména používá pouze u balení s fyzikální bariérovou vrstvou (například hliníkovou nebo z jiného materiálu, která brání penetračním ztrátám zkušebního média), a které mají tenčí vrstvu ve styku s potravinou než 300 m. Tato metoda se nemůže použít, pokud polymerní povlak vykazuje dírky.

Označení ČSN P CEN/TS 14234 (647121)
Katalogové číslo 73913
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963739137
Tato norma nahradila ČSN CEN/TS 14234 (647121) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)