ČSN P CEN/TS 14235 (647120)

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

ČSN P CEN/TS 14235 Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Pro stanovení celkové migrace při všech teplotách do všech simulantů potravin nebyla vypracována žádná jednoduchá metoda zkoušení, kterou by bylo možno použít. Vzhledem k praktickým problémům při zkoušení s netěkavými extrakčními činidly, jako jsou tuky, a vzhledem k mnohoznačnosti aplikací, při kterých polymerní povlaky na kovovém podkladě přicházejí do styku s potravinou, je v této technické specifikaci uvedeno mnoho metod a jejich povolených variací. Tato technická specifikace uvádí pokyny pro výběr vhodných podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace plastů do simulantů potravin a zkušebních medií z polymerních povlaků na kovových podkladech, které jsou určeny pro styk s potravinami a metodu zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin naplněním předmětu ve tvaru nádob na potraviny a nápoje s polymerními povlaky a s antiadhezivními povlaky.

Označení ČSN P CEN/TS 14235 (647120)
Katalogové číslo 73937
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963739373
Tato norma nahradila ČSN CEN/TS 14235 (647120) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)