Třída 6400 - Plasty. Všeobecně

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 472 (640001) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.16t, A1 8.19t

2 240 Kč

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály

125 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - únor 2022 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11469 (640004) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17422 (640005) - leden 2020

Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 20457 (640006) - duben 2020

Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17615 (640007) - srpen 2023 nové vydání

Plasty - Environmentální aspekty - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

230 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - únor 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - leden 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - duben 2023 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - leden 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti

340 Kč

ČSN 64 0011 (640011) - duben 1991

Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy

190 Kč

ČSN EN ISO 483 (640020) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15836-1 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 0054 (640054) - prosinec 1974

Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace

440 Kč

ČSN 64 0090 (640090) - únor 1991

Plasty. Skladování výrobků z plastů

65 Kč
foo