ČSN ISO 20457 (640006)

Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky

ČSN ISO 20457 Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje možné výrobní tolerance tvářených částí z plastů.
Tento dokument specifikuje všechny integrální prvky s obecnými tolerancemi s tolerancí profilu povrchu v rám-ci zadaného vztažného systému. Umožňuje dodatečné specifikace v případě funkčních potřeb a požadavků pomocí nástrojů ISO-GPS pro rozměrové a geometrické tolerance.
Tento dokument se týká vstřikování, vstřikolisování, přetlačování, lisování a rotačního tváření neporézních tvá-řených dílů vyrobených z termoplastů, termoplastických elastomerů a reaktoplastů z termoplastů. Tento dokument je použitelný pro jiné zpracování plastů, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.
V tomto dokumentu nejsou řešeny nedokonalosti povrchu lisovaných dílů, jako jsou propadliny, nežádoucí struktury proudění a drsnost, ani spojovací linie.
Tento dokument nemá nahradit ani žádným způsobem zasahovat do požadavků na tolerance uvedené v nor-mách pro výrobky.

Označení ČSN ISO 20457 (640006)
Katalogové číslo 509861
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135098613
Tato norma nahradila ČSN 64 0006 (640006) z ledna 1974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 20 457
  • ČSN ISO 20457:2020
  • ČSN ISO 20 457:2020