Třída 6403 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN 64 0311 (640311) - červenec 1990

Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek

65 Kč

ČSN 64 0312 (640312) - srpen 1984

Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny

125 Kč

ČSN EN ISO 1158 (640323) - červen 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 1264 (640326) - září 1998

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu

125 Kč

ČSN EN ISO 1675 (640331) - červen 1999

Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3001 (640332) - listopad 1999

Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu

190 Kč

ČSN EN ISO 119 (640336) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 2114 (640343) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

250 Kč

ČSN EN ISO 2555 (640346) - prosinec 2018

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3219 (640347) - prosinec 1996

Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí

230 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0349 (640349) - listopad 1982

Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem

125 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - říjen 2009 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

295 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - listopad 1999

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích použitím kapilárního viskozimetru - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny

190 Kč

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - září 2015

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč