ČSN EN ISO 1158 (640323)

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

ČSN EN ISO 1158 Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1158:1998. Evropská norma EN ISO 1158:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 1158:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Před textem normy je uvedeno toto: Varování - K ochraně pracovníků před riziky, představovanými oběma metodami, musí být učiněna všechna opatření, především ta, která jsou uvedena v textu této normy. Taková další varování jsou např. v čl.6.1.3 a čl.6.1.8 v kapitole 6, kde je uveden postup stanovení metodou A ve spalovací bombě (viz dále). Tato norma předepisuje dvě metody stanovení obsahu chloru v homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu, neobsahujících plastifikátory ani aditiva. Jedná se o tyto dvě metody: - metoda A (spalování v bombě), - metoda B (spalování v baňce). Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Chemikálie, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební vzorek, kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků, kapitolu 8 - Shodnost a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 1158 (64 0323) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 64 0323 z 11.11.1982 a dále společně s ČSN EN ISO 4583:1999 nahradila ČSN 64 0322 z 30.9.1964. Tím pozbyla ČSN 64 0322 z 30.9.1964 platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN EN ISO 1158 (640323)
Katalogové číslo 55592
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963555928
Tato norma nahradila ČSN 64 0323 (640323) z června 1983
ČSN 64 0322 (640322) z ledna 1965
Dostupnost skladem (tisk na počkání)