ČSN EN ISO 11357-1 (640748) Aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

ČSN EN ISO 11357-1 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 11357 specifikuje několik metod diferenční snímací kalorimetrie (DSC) pro termickou analýzu polymerů a směsí polymerů, např. termoplastů (polymerů, směsí pro tváření a dalších materiálů pro tváření, obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály); reaktoplastů (nevytvrzených nebo vytvrzených materiálů, obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály); a elastomerů (obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály).
ISO 11357 je určena pro zkoumání a měření různých vlastností a jevů souvisejících s výše uvedenými materiály, např. fyzikálních přeměn (skelný přechod, fázové přechody, např. tání a krystalizace, polymorfní přechody atd.); chemických reakcí (polymerace, síťování, a vytvrzování elastomerů a reaktoplastů atd.); stability vůči oxidaci; a tepelné kapacity.
Tato část ISO 11357 specifikuje řadu všeobecných hledisek diferenční snímací kalorimetrie společných pro všechny následující části, např. princip a zkušební zařízení, odběr vzorků, kalibraci, všeobecná hlediska postupu a protokol o zkoušce.
Detaily provádění specifických metod jsou uvedeny v dalších částech ISO 11357 (viz předmluva).

Označení ČSN EN ISO 11357-1 (640748)
Katalogové číslo 502017
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135020171
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11357-1 (640748) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11357-2 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

ČSN EN ISO 11357-3 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

ČSN EN ISO 11357-4 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

ČSN EN ISO 11357-5 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

ČSN EN ISO 11357-6 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

ČSN EN ISO 11357-7 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace