ČSN 65 8070 (658070)

Zkoušení černouhelných dehtů a smol

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody zkoušení černouhelných dehtů a smol. Neplatí pro zkoušení dehtu černouhelného koksárenského surového podle ČSN 65 8010. Použití jednotlivých metod stanoví příslušné normy jakosti. Přestože jde o normu, která stanoví jen zkušební metody, obsahuje v čl. 2 upozornění, že "černouhelné dehty a smoly poškozují zdraví. Při práci s nimi je nutno se řídit ČSN 01 8003. Pro informaci jsou uvedeny Pokyny pro bezpečnou práci v Příloze k ČSN 65 8005, popř. ještě v příslušných normách jakosti výrobků. Je-li bod vzplanutí těchto výrobků v rozmezí tříd nebezpečnosti hořlavých kapalin, je nutno rovněž zachovávat příslušná opatření podle ČSN 65 0201." Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 65 8070 byla schválena 16.2.1972 a nabyla účinnosti od 1.1.1973. Nahradila čl. 4, 5, 6, 8 až 11 ČSN 65 8010 z 18.12.1957 a ČSN 65 8412 z 4.11.1958 v plném rozsahu.
"Změnou a)-4/1985" se s účinností od 1.6.1985 mění text úvodního ustanovení a dále 1. odstavec čl. 1 je nahrazen ČSN 65 8010 z 24.10.1981.

Označení ČSN 65 8070 (658070)
Katalogové číslo 4916
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 2. 1972
Datum účinnosti 1. 1. 1973
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963049168
Změny a opravy Za 4.85
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 80 70
  • ČSN 658070
  • ČSN 65 80 70 : 1972
  • ČSN 658070:1972
  • ČSN 65 8070:1972