Třída 6502 - Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

740 Kč

ČSN 65 0202 (650202) - září 1995 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t, Z2 9.12t

437 Kč

ČSN 65 0204 (650204) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.83, Zb 12.83, Z3 11.12t

615 Kč

ČSN 65 0205 (650205) - červenec 1996 aktuální vydání

Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady

230 Kč

ČSN 65 0208 (650208) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

440 Kč

ČSN 65 0211 (650211) - srpen 1994

Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy

125 Kč
foo