ČSN 65 0211 (650211)

Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy

ČSN 65 0211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva vnitra ČR Hlavní správy Sboru požární ochrany nža základě jeho požadavku. Norma určuje zásady pro projektování a bezpečné provozování skladů organických peroxidů. Tato norma platí pro: - projektování a provozování nových skladů, kde jsou organické peroxidy skladovány v přepravních obalech podle zvláštních předpisů, nebo v originálních jednotkových obalech, (dále jen obaly); - projektování změn staveb skladů organických peroxidů (jen v rozsahu podle 3.1 až 3.9, 4.4, 4.5, 5.7 až 5.12 a 6.1 až 6.4). Tato norma neplatí pro sklady organických peroxidů, které podle příslušných norem a předpisů jsou považovány za výbušné látky. Požadavky na bezpečné skladování a manipulaci jsou normalizovány v kap.: 3 "Základní ustanovení", 4 "Stavební řešení skladů", 5 "Vytápění, chlazení a větrání skladů", 6 "Ukládání organických peroxidů v laboratořích". Informativní příloha A obsahuje údaj o třídění: Organické peroxidy se na základě testů podle Doporučení Spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží (ADR), zkoušení a kritéria 1990 třídí do 7 tříd (A-G). Látky třídy A podle ADR jsou považovány za výbušné látky. Látky třídy G nejsou považovány za organické peroxidy ve smyslu těchto předpisů. Příklady zatřídění pro vybrané organické peroxidy jsou uvedeny v tabulce A 1 až A 5. Organické peroxidy jsou v nich klasifikovány nejen podle chemického složení, ale i podle koncentrace. Tak např. dibenzoylperoxid 98 % je třída B, tatáž látka 78 % je třída C, při koncentraci 75 % již třída D a konečně 35 % je jen třída F. ČSN 65 0211 byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN 65 0211 (650211)
Katalogové číslo 16566
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165660
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 02 11
  • ČSN 650211
  • ČSN 65 02 11 : 1994
  • ČSN 650211:1994
  • ČSN 65 0211:1994