Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.300 - Ochrana proti nebezpečným látkám

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
24874

ČSN 10 5190 (105190) - prosinec 1983

Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

230 Kč vč. DPH
25143

ČSN 13 6651 (136651) - duben 1989

Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.98t


475 Kč vč. DPH
89601

ČSN EN 12561-1 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

230 Kč vč. DPH
89602

ČSN EN 12561-2 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

230 Kč vč. DPH
89603

ČSN EN 12561-3 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t


250 Kč vč. DPH
89604

ČSN EN 12561-4 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek

190 Kč vč. DPH
89605

ČSN EN 12561-5 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek

190 Kč vč. DPH
89606

ČSN EN 12561-6 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy

230 Kč vč. DPH
94318

ČSN EN 62321-1 (369080) - leden 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled

230 Kč vč. DPH
95874

ČSN EN 62321-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

550 Kč vč. DPH
95873

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

440 Kč vč. DPH
95856

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

350 Kč vč. DPH
95854

ČSN EN 62321-4 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t


465 Kč vč. DPH
95852

ČSN EN 62321-5 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

350 Kč vč. DPH
92911

ČSN EN 50581 (369083) - červen 2013

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t


Norma bude zrušena k 7. prosinci 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
16566

ČSN 65 0211 (650211) - srpen 1994

Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy

125 Kč vč. DPH
67475

ČSN EN 12285-1 (698235) - prosinec 2003

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč vč. DPH
505963

ČSN EN 12285-1 ed. 2 (698235) - leden 2019 aktuální vydání

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98936

ČSN EN 14564 (699001) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

350 Kč vč. DPH
98386

ČSN EN 13094 (699004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
67995

ČSN EN 13308 (699008) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil

230 Kč vč. DPH
96199

ČSN EN 16522 (699009) - listopad 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč vč. DPH
505962

ČSN EN 12972 (699011) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
77645

ČSN EN 14512 (699012) - leden 2007

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby

190 Kč vč. DPH
68001

ČSN EN 13314 (699014) - srpen 2003 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru

230 Kč vč. DPH
65994

ČSN EN 13315 (699015) - prosinec 2002

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování

190 Kč vč. DPH
67996

ČSN EN 13316 (699016) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil

230 Kč vč. DPH
505964

ČSN EN 13317 (699017) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91461

ČSN EN 13081 +A1 (699021) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka

230 Kč vč. DPH
91459

ČSN EN 13082 +A1 (699022) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par

230 Kč vč. DPH
501945

ČSN EN 13083 +A1 (699023) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem

230 Kč vč. DPH
506146

ČSN EN 14025 (699025) - únor 2019 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
505960

ČSN EN 14116 +A2 (699026) - leden 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
90367

ČSN EN 13922 (699032) - červenec 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501118

ČSN EN 14595 (699035) - únor 2017 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506376

ČSN EN 14596 (699036) - březen 2019 nové vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98950

ČSN EN 14432 (699037) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování

190 Kč vč. DPH
98951

ČSN EN 14433 (699038) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily

230 Kč vč. DPH
506375

ČSN EN 17110 (699039) - březen 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95731

ČSN EN 15208 (699040) - listopad 2014 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
505966

ČSN EN 16657 +A1 (699116) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
79078

ČSN EN 12798 (762012) - říjen 2007 aktuální vydání

Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76637

ČSN EN ISO 16106 (770135) - září 2006

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

350 Kč vč. DPH
74738

ČSN EN ISO 16103 (770618) - prosinec 2005

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály

230 Kč vč. DPH
506385

ČSN EN 15507 (770620) - březen 2019 nové vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95278

ČSN EN ISO 16495 (770622) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

440 Kč vč. DPH
95277

ČSN EN ISO 13274 (770623) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC

340 Kč vč. DPH
82459

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240) - prosinec 2008 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

230 Kč vč. DPH