Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 10 5190 (105190)

Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 1051 Kompresory, kompresorové stanice, základní parametry a předpisy

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, stavbu a provoz stabilních kompresorových stanic k průmyslovému ztlačování nebezpečných plynů. Neplatí pro kompresorové stanice v laboratořích, kyslíkárnách, acetylenových stanicích, pro chladicí zařízení, pro průmyslové stlačování výbušných směsí, pro kompresorové stanice, které podléhají dozoru Státní báňské správy a pro kompresory na dusík a jiné interní plyny s výkonností menší než 1 000 m3.h-1. Za nebezpečný plyn podle této normy se považuje plyn, který má jednu z těchto vlastností: je hořlavý, jedovatý, nejedovatý - ale ne biologicky interní a/nebo je dusivý. Jde o poměrně velmi stručnou normu, která obsahuje prakticky jen technické požadavky. Z hygienických je v čl. 37 - 39 požadavek na ergonomické zásady při uspořádání zařízení a na výšku průchodů 1,8 - 2,1 m. Dále v čl. 51 a dalších, kde jsou požadavky na větrání, které musí snížit koncentrace plynů pod NPK-P, v čl. 62 a dalších, kde jsou požadavky na mikroklimatické podmínky a konečně v čl. 71-83 kde jsou požadavky na hluk a vibrace. Norma počítá s hladinou hluku vyšší než 85 dB (A) a stanoví proto v podstatě náhradní opatření: Např. zakazuje pobyt obsluhy trvale, přikazuje zřizovat akusticky chráněné prostory a přikazuje, aby hluk venkovní, 2 m před fasádou bytových objektů byl max. 50 dB (A) ve dne a 40 dB (A) v noci. U hluku a vibrací se norma odvolává především na vyhl. č. 13 a 14/1977 Sb. Konečně jsou normalizovány požadavky i na kontrolu ovzduší, ale spíše z hlediska výbuchu. Všechny ostatní požadavky mají bezpečnostně technický charakter. ČSN 10 5190 byla schválena 7.12.1983 a nabyla účinnosti od 1.4.1985. Nahradila ČSN 10 5190 z r.1970.
"Změnou a)-7/1986" se s účinností od 1.9.1986 provádí v normě drobná úprava.

Označení ČSN 10 5190 (105190)
Katalogové číslo 24874
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 7. 12. 1983
Datum účinnosti 1. 4. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963248745
Změny a opravy Za 7.86
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 10 51 90
  • ČSN 105190
  • ČSN 10 51 90 : 1983
  • ČSN 105190:1983
  • ČSN 10 5190:1983