ICS 23.140 - Kompresory a pneumatické stroje

ČSN EN ISO 2151 (011655) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN 10 5004 (105004) - červenec 1988

Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

340 Kč

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

ČSN EN 1012-1 (105012) - duben 2011 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory

440 Kč

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012) - květen 2010 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

350 Kč

ČSN EN 1012-3 (105012) - červen 2014

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory

590 Kč

ČSN 10 5035 (105035) - duben 1980

Zkoušení turbokompresorů

340 Kč

ČSN ISO 8011 (105051) - leden 1993

Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

770 Kč

ČSN 10 5190 (105190) - prosinec 1983

Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

230 Kč

ČSN EN ISO 11011 (109003) - říjen 2015

Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - březen 2014 aktuální vydání

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

230 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - březen 2018 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12693 (142021) - prosinec 2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

550 Kč

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (361050) - říjen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

350 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - červen 2003

Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč