ČSN 65 0201 (650201) Aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 740 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802, a souvisících norem z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují1) hořlavé kapaliny v dále specifikovaném rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti.
Hořlavé kapaliny se mohou vyskytovat:
- v nových stavebních objektech, popř. v jejich části, nebo
- v otevřených technologických zařízeních, popř. volných skladech, nebo
- u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami, nebo
- u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami.
Norma stanoví další požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na ČSN 73 0804:2002, nebo souvisící normy ČSN 73 0845 a ČSN 73 0842, popř. ČSN 73 0802, přičemž platí ustanovení těchto norem, pokud nejsou nahrazena v této normě odchylnými ustanoveními.
Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.
Norma rovněž stanoví v přílohách specifické požadavky pro tyto prostory s výskytem hořlavých kapalin:
- Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami (viz přílohu A)
- Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů (viz přílohu B)
- Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích (viz přílohu C)
- Prostory a zařízení pro nanášení kapalných hořlavých nátěrových hmot (viz přílohu D)
- Stabilní a polostabilní pěnové hasicí zařízení - základní požadavky pro projektování (viz přílohu E)
Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto případy jsou uvedena v ČSN 65 0202. Specifická ustanovení ČSN 65 0202 mají přednost před požadavky této normy.

Označení ČSN 65 0201 (650201)
Katalogové číslo 67912
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963679129
Změny a opravy Z1 2.06t
Tato norma nahradila ČSN 67 0811 (670811) z ledna 1984
ČSN 65 0201 (650201) z ledna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 65 0202 (650202)
Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 75 3415 (753415)
Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 02 01
  • ČSN 650201
  • ČSN 65 02 01 : 2003
  • ČSN 650201:2003
  • ČSN 65 0201:2003
foo