ČSN 65 0205 (650205) Aktuální vydání

Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zásady pro projektování a bezpečné provozování nových výroben, v nichž se vyrábějí a chemicky zpracovávají hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny a některé jejich deriváty podle 2.1 (dále jen zkapalněné uhlovodíky). Norma platí i pro projektování a provozování nových skladů zkapalněných uhlovodíků, sloužících k zajištění plynulého provozu výroben a nových skladů, sloužících k distribuci hotových produktů těchto výroben.
Dále norma platí pro:
- projektování změn výroben a skladů a provozování stávajících výroben a skladů (jen v rozsahu podle 7.8, 7.9, 7.13, 9.1 až 10.3).
Tato norma neplatí pro:
- objekty a zařízení, pro které platí ČSN 07 8304, ČSN 14 0646, ČSN 38 6460 a ČSN 38 6462;
- plnírny zkapalněných uhlovodíků podle ČSN 65 6480;
- čerpací stanice zkapalněných uhlovodíků do motorových vozidel;
- objekty a zařízení, pro které platí zvláštní předpisy (na př. TPG 402 01, TPG 30401);
- skladování zkapalněných uhlovodíků v nekovových skladovacích zásobnících a v přírodních nebo umělých podzemních prostorech.

Označení ČSN 65 0205 (650205)
Katalogové číslo 19682
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963196824
Tato norma nahradila ČSN 65 0205 (650205) z srpna 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 02 05
  • ČSN 650205
  • ČSN 65 02 05 : 1996
  • ČSN 650205:1996
  • ČSN 65 0205:1996