1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 75.160.30 - Plynná paliva

ČSN EN 720-1 (078310) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

230 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - březen 2003

Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - listopad 2018 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot

340 Kč

ČSN 65 0205 (650205) - červenec 1996 aktuální vydání

Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady

230 Kč

ČSN 65 0208 (650208) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

440 Kč

ČSN EN ISO 3993 (656105) - červen 1998 aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

190 Kč

ČSN EN 27941 (656145) - březen 1997

Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - duben 2020

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - červen 2021 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

230 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13757 (656410) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 13758 (656412) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

250 Kč

ČSN EN ISO 23306 (656474) - květen 2021

Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8973 (656475) - leden 2000

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 6251 (656476) - leden 1999

Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8819 (656477) - únor 1997

Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým

125 Kč

ČSN 65 6478 (656478) - březen 1969

Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech

340 Kč

ČSN EN ISO 4256 (656479) - červen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4257 (656480) - srpen 2002 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

190 Kč

ČSN 65 6481 (656481) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - březen 2018 aktuální vydání

Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6514 (656514) - prosinec 2007

Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 6517 (656517) - listopad 2009

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč