1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 8819 (656477)

Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8819:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8819:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. V předmluvě je uvedena tato: Výstraha: Použití této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné materiály, postupy a zařízení. Tato norma si neklade za cíl uvést všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím užitím. Uživatel této normy je zodpovědný za vypracování vhodných postupů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví a předem stanoví omezení při jejich použití. Tato norma uvádí metodu na zjišťování sirovodíku ve zkapalněných ropných plynech. Spodní mez citlivosti je 4 mg sirovodíku v 1 m3 zkapalněného ropného plynu. Je-li přítomen methylmerkaptan, vytváří na papírku napojeném octanem olovnatým přechodně žlutou skvrnu, která zcela zmizí do 5 minut. Ostatní sirné sloučeniny přítomné ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu při zkoušce neruší. Podstata zkoušky: Zplyněný vzorek prochází přes papír navlhčený octanem olovnatým za tvorby sirníku olovnatého a tím způsobuje změnu zabarvení papírku ze žlutého do černého v závislosti na množství přítomného sirovodíku. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 8819 (65 6477) byla vydána v únoru 1997.

Označení ČSN EN ISO 8819 (656477)
Katalogové číslo 21111
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963211114
Dostupnost skladem (tisk na počkání)