Třída 6564 - Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13757 (656410) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 13758 (656412) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

250 Kč

ČSN EN ISO 8311 (656440) - květen 2014 aktuální vydání

Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23306 (656474) - květen 2021

Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8973 (656475) - leden 2000

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 6251 (656476) - leden 1999

Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8819 (656477) - únor 1997

Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým

125 Kč

ČSN 65 6478 (656478) - březen 1969

Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech

340 Kč

ČSN EN ISO 4256 (656479) - červen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4257 (656480) - srpen 2002 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

190 Kč

ČSN 65 6481 (656481) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15469 (656485) - duben 2008

Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - březen 2018 aktuální vydání

Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - duben 2014

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč