ČSN EN ISO 4257 (656480) Aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

ČSN EN ISO 4257 Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje postup odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG). Postup je vhodný pro vzorkování z velkoobjemových kontejnerů. pro laboratorní zkoušení produktů podle ISO 9162. Je nevhodná pro vzorkování pro stopovou analýzu nízkovroucích složek.
Norma klade velký důraz na bezpečnostní požadavky při vzorkování, během přepravy a bezpečnost samotných vzorkovnic. Je podrobně popsáno vzorkovací potrubí mezi zdrojem vzorku a vzorkovnicí, jeho příprava před odběrem, vlastní postup a úprava velikosti vzorku. Je uveden způsob čištění potrubí a vzorkovnic.

Označení ČSN EN ISO 4257 (656480)
Katalogové číslo 64924
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2002
Datum účinnosti 1. 9. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963649245
Tato norma nahradila ČSN EN 638 (643117) z července 1996
ČSN EN ISO 4257 (656480) z února 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)