ČSN EN ISO 4257 (656480) Zrušená norma

Zkapalněné ropné plyny. Vzorkování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 4257:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4257:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Specifikuje postup odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG = liquefied petroleum gases = zkapalněné ropné plyny) jako jsou propan, butan, jejich směsi. Postup je vhodný pro vzorkování do vzorkovnic pro laboratorní zkoušení produktů podle ISO 9162. Ačkoliv mohou být takto odebrané vzorky použity pro analýzu podle ISO 7941, doporučuje se použití alternativního přístroje, jako např. vzorkovnice s měnitelným objemem (variable volume container), aby se minimalizovaly změny ve složení, které by mohly nastat. V současné době probíhá vývoj nové ISO metody. Podstata zkoušky stanoví: "Kapalný vzorek se odebere ze zásobníku do vzorkovnice a jejím naplněním kapalinou, uzavřením vzorkovnice, odpuštěním 20 % obsahu tak, aby 80 % kapalného objemu ve vzorkovnici zůstalo." Za pozornost stojí kapitola 7 Bezpečnostní opatření, která má čtyři části. V úvodní stanoví konkrétně: "Vzhledem k nebezpečím, která zkapalněné ropné plyny představují, je zapotřebí, aby odběr vzorků prováděly osoby podrobně seznámené se všemi nutnými bezpečnostními opatřeními. Jde o tři oblasti bezpečnosti: bezpečnost - při vzorkování, - bezpečnost vzorkovnic, - bezpečnost v průběhu transportu." Požadavek na bezpečnost v těchto třech oblastech rozvíjejí dále příslušné články. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 4257 (65 6480) byla vydána v únoru 1997. Nahradila část II. Vzorkování ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení z 26.3.1969.

Označení ČSN EN ISO 4257 (656480)
Katalogové číslo 21138
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1997
Datum účinnosti 1. 3. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963211381
Norma byla zrušena k 1. 9. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 4257 (656480)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)