ČSN EN ISO 8973 (656475)

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

ČSN EN ISO 8973 Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 315 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8973:1999. Evropská norma EN ISO 8973:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9873:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma popisuje zjednodušenou metodu výpočtu hustoty a tlaku par zkapalněných ropných plynů (LPG), založenou na údajích o složení a faktorech hustoty a tlaku par jednotlivých složek LPG. Norma uvádí seznam faktorů. Tato metoda je určena pro používání ve specifikacích kvality výrobku a není určena pro používání k měření množství při dozoru při přepravě (viz ISO 6578 - do ledna 2000 nezavedena). Za pozornost stojí v kapitole 3, tato definice: 3.1 - zkapalněný ropný plyn (liguefied petroleum gas (LPG)): uhlovodíkový plyn, který může být uložen a/nebo s ním může být manipulováno v kapalné fázi za průměrných tlakových podmínek a teploty okolí. Skládá se především z C3 a C4 alkanů nebo alkenů, nebo jejich směsi, obsahuje celkově méně než 5% objemu kapaliny materiálu s vyšším počtem uhlíků a má přetlak par nepřevyšující přibližně 1 600 kPa při teplotě 40°C. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Postup, kapitolu 6 - Výpočet, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků, kapitolu 8 - Shodnost a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Konečně norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohu B a normativní Přílohu ZA. Příloha A obsahuje faktory pro stanovení hustoty kapaliny a tlaku par zkapalněných ropných plynů výpočtem. Nepřímo obsahuje kvalitativní složení LPG. ČSN EN ISO 8973 (65 6475) byla vydána v lednu 2000. Touto normou se nahrazují články 1 až 3 a 13 až 18 (metoda B) ČSN 65 6479 z 26.3.1967. Tím pozbývá ČSN 65 6479 z 26.3.1969 platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN EN ISO 8973 (656475)
Katalogové číslo 57818
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963578187
Změny a opravy A1 10.20t
Tato norma nahradila ČSN 65 6479 (656479) z prosince 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)