ČSN EN ISO 13758 (656412)

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

ČSN EN ISO 13758 Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13758:1996. Evropská norma EN ISO 13758:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13758:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí v úvodu normy tato Výstraha: "Při práci podle této normy mohou být použity nebezpečné látky, pracovní postupy a přístroje. Tato norma neupozorňuje na všechna nebezpečí, která jsou spojena s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem zavedl přiměřená opatření a zajistil použitelnost omezujícími předpisy". Tato mezinárodní norma popisuje postup pro hodnocení, zda-li uhlovodíky zkapalněného ropného plynu (LPG = liquefied petroleum gas) obsahující převážně propan a/nebo propen jsou dostatečně suché, aby se předešlo selhání v systémech pro redukci tlaku u zařízení používaných při aplikaci LPG v domácnostech, průmyslu a automobilismu. Zkouška je normálně používaná jako funkční test "vyhovuje/nevyhovuje", při němž je chování výrobku hodnoceno ve speciálně navrženém a kalibrovaném regulačním ventilu. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Přístroj, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Postup, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků, kapitolu 9 - Shodnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 13758 (65 6412) byla vydána v květnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 13758 (656412)
Katalogové číslo 52044
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963520445
Změny a opravy A1 10.20t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)