ČSN EN ISO 13757 (656410)

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

ČSN EN ISO 13757 Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13757:1996. Evropská norma EN ISO 13757:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13757:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí v úvodu normy tato Výstraha: "Použití této normy může být spojeno s využíváním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení." Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení zbytkového materiálu ve zkapalněných ropných plynech (LPG = liquefied petroleum gas), který zbývá po jejich odpaření při 105°C. Tento materiál, označovaný výrazem "olejovité zbytky", představuje produkty, které se usazují v odpařovacích zařízeních, která jsou vystavena většímu přívodu tepla, než při odpařování za běžné teploty okolí. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Činidla, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Příprava zařízení, kapitolu 8 - Provedení zkoušky, kapitolu 9 - Výpočet, kapitolu 10 - Vyjádření výsledků, kapitolu 11 - Shodnost, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a informativní Přílohu. ČSN EN ISO 13757 (65 6410) byla vydána v květnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 13757 (656410)
Katalogové číslo 51783
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963517834
Dostupnost skladem (tisk na počkání)