ČSN 65 6481 (656481) Aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 65 6481 Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká technická norma byla zpracována sloučením ČSN 65 6481 až 84, které se týkaly propanu, butanu, propan-butanu a topné směsi. Dále byly zapracovány do nové normy údaje z normy 65 6480, definující základní ustanvení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Nová norma uvádí kromě souvisících a citovaných norem definice jednotlivých výrobků. Dále udává konkrétní technické požadavky včetně zkušebních metod pro jednotlivé výrobky. V kapitolách vzorkování, balení, dodávání, značení a skladování jsou převážně uvedeny odkazy na platné technické normy a současnou legislativu platnou v ČR. Bezpečnostní pokyny odkazují zejména na zákon 157/1998 Sb. V informativní příloze A normy je ujsou uvedeny fyzikální a chemické vlastnosti čistých uhlovodíků, jejichž smícháním vznikají výrobky, které jsou předmětem nové normy.

Označení ČSN 65 6481 (656481)
Katalogové číslo 66946
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2003
Datum účinnosti 1. 11. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963669465
Změny a opravy Oprava 1 1.04t
Tato norma nahradila ČSN 65 6481 (656481) z ledna 1969
ČSN 65 6482 (656482) z ledna 1969
ČSN 65 6483 (656483) z ledna 1969
ČSN 65 6484 (656484) z ledna 1969
ČSN 65 6480 (656480) z ledna 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 64 81
  • ČSN 656481
  • ČSN 65 64 81 : 2003
  • ČSN 656481:2003
  • ČSN 65 6481:2003