ČSN EN 27941 (656145)

Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27941:1993. Oznámení o schválení: Tato mezinárodní norma ISO 7941:1988 byla schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Hned za tímto oznámením je uvedena tato: Výstraha: Bezpečnostní opatření - Při zkoušení LPG (liquefied petroleum gases = zkapalněné ropné /uhlovodíkové/ plyny) je nutné dodržet vhodná bezpečnostní opatření a pravidla pro instalaci, přístroje a při jejich uložení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těmto nebezpečím: LPG mohou způsobit vážné těžké popáleniny vzhledem k jejich nízké teplotě a proto je nutné zabránit jejich kontaktu s pokožkou. Při vzorkování LPG se musí používat ochranné brýle a rukavice. Při odběru LPG může vznikat a hromadit se statická elektřina a je důležité uzemnit nádoby před a v průběhu odběru. Je-li používán vodík jako nosný plyn, je nutné dodržovat speciální bezpečnostní opatření. Obzvláště je zapotřebí prověřit netěsnosti potrubí, hlavně v zahřívací sekci. Tato norma specifikuje metodu plynové chromatografie pro kvantitativní stanovení uhlovodíků v LPG mimo složek, jejichž koncentrace je nižší než 0,1 % (m/m). Je určena pro analýzy propanu, butanu a jejich technických směsí, které mohou obsahovat nasycené a nenasycené C2, C3, C4, C5 uhlovodíky. Není určena pro chromatografii "on line". ČSN EN 27941 (65 6145) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 65 6145 z 25.10.1967.

Označení ČSN EN 27941 (656145)
Katalogové číslo 21285
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963212852
Tato norma nahradila ČSN 65 6145 (656145) z dubna 1968
Dostupnost skladem (tisk na počkání)