Třída 6550 - Rostlinné biostimulanty

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17700-1 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-2 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-3 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-4 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-5 (655001) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-1 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-2 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-3 (655002) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 3: Stanovení rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-1 (655003) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-2 (655003) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17703 (655004) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení chromu (VI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17704 (655005) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení sušiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17705 (655006) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení fosfonátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17706 (655007) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení anorganického arsenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17707 (655008) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení obsahu kvasinek a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17708 (655009) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17709 (655010) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Azotobacter

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17710 (655011) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17711 (655012) - říjen 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Vibrio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17712 (655013) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz Staphylococcus aureus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17713 (655014) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Azospirillum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17714 (655015) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení koncentrace mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17715 (655016) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Shigella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17716 (655017) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení Escherichia coli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17717 (655018) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17718 (655019) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Rhizobium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17719 (655020) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení počtu anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17720 (655021) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení Enterococcaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17721 (655022) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení pH pro kapalné mikrobiální rostlinné biostimulanty / pH v mikrobiálních výrobcích - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17722 (655023) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení mykorhizních hub

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17723 (655024) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení chloridu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17724 (655025) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17725 (655026) - listopad 2022

Rostlinné biostimulanty - Stanovení množství (vyjádřeno jako hmotnost nebo objem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo