Třída 6570 - Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 58 (657003) - srpen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv

340 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

190 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - říjen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

125 Kč

ČSN EN 15326 +A1 (657021) - prosinec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

190 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - červen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace

190 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

190 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - červen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - srpen 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - prosinec 2022 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

190 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - leden 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

230 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - leden 2023 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru

230 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů

125 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - září 2021 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

230 Kč

ČSN EN 17643 (657053) - prosinec 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekvivalentní teploty ke komplexnímu modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - únor 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16346 (657056) - duben 2024

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy

190 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

230 Kč

ČSN 65 7061 (657061) - září 2008 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility

125 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

230 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17481 (657064) - listopad 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu soli - Metoda elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17482 (657065) - listopad 2022

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

230 Kč

ČSN EN 12606-2 (657069) - červen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

230 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

190 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - prosinec 2012

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti

190 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - červenec 2020 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - březen 2021

Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2023 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - červenec 2008

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - říjen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)

230 Kč
foo