ČSN EN 13302 (657074) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

ČSN EN 13302 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje metodu pro stanovení dynamické viskozity různých asfaltových pojiv: modifikovaných a nemodifikovaných asfaltových pojiv, asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv, rotačním vřetenovým viskozimetrem (souosým viskozimetrem).
Jsou uvedeny standardní aplikační teploty. Je-li to požadováno, může se dynamická viskozita měřit i při jiných teplotách. Podobně se uvádí viskozita při standardních smykových rychlostech. Je-li to požadováno, může se provést rozšířené měření při různých smykových rychlostech.
VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

Označení ČSN EN 13302 (657074)
Katalogové číslo 506410
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135064106
Tato norma nahradila ČSN EN 13302 (657074) z září 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)