ČSN EN 13302 (657074) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

ČSN EN 13302 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení dynamické viskozity různých asfaltových pojiv: modifikovaných a nemodifikovaných asfaltových pojiv, asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv, rotačním vřetenovým viskozimetrem (souosým viskozimetrem). Do vzorku temperovaného ve zvláštní nádobce se vkládá vřeteno a z kroutícího momentu při otáčení vřetene se určuje dynamická viskozita. Jsou uvedeny standardní aplikační teploty, může se ale měřit i při jiných teplotách. Podobně se uvádí viskozita při standardních, popř. jiných smykových rychlostech.
Proti předchozí normě bylo provedeno mnoho zásadních změn. Postup stanovení dynamické viskozity byl rozčleněn do tří článků - 7.1 pro asfaltová pojiva zpracovávaná za horka (nemodifikovaná nebo modifikovaná), 7.2 pro asfaltové emulze a 7.3 pro ředěné a fluxované asfalty. Tím nové znění nahradí hned tři zkušební normy - ČSN EN 13302:2003, ČSN EN 13702-2:2004, ČSN EN 14896:2007. Byly vymezeny rozsahy smykových rychlostí a dynamických viskozit, upřesněny rozsahy zkušebních teplot, používaná vřetena, nádobky, temperační zařízení, provedeny úpravy v definicích termínů.

Označení ČSN EN 13302 (657074)
Katalogové číslo 86742
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2010
Datum účinnosti 1. 10. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963867427
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 13302 (657074)
Tato norma nahradila ČSN EN 13302 (657074) z září 2003
ČSN EN 13702-2 (657103) z července 2004
ČSN EN 14896 (657054) z ledna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)