ČSN EN 12846-2 (657043) Nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

ČSN EN 12846-2 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv při teplotě 25 °C v sekundách pomocí výtokového viskozimetru. Alternativními zkušebními teplotami jsou 40 °C, 50 °C a 60 °C.
VÝSTRAHA - Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na všechna bezpečnostní rizika spojená s jeho použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Označení ČSN EN 12846-2 (657043)
Katalogové číslo 517779
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135177790
Tato norma nahradila ČSN EN 12846-2 (657043) z září 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12846-1 (657043)
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

foo