ČSN EN 12593 (657063) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

ČSN EN 12593 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení bodu lámavosti podle Fraasse, která měří křehkost asfaltů a asfaltových pojiv při nízké teplotě.
UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.

Označení ČSN EN 12593 (657063)
Katalogové číslo 98725
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963987255
Tato norma nahradila ČSN EN 12593 (657063) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)