ČSN EN 1427 (657060) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu na stanovení bodu měknutí asfaltu a asfaltových pojiv v rozmezí od 28 °C do 150 °C.
Technická výstraha - Přechod od rtuťových teploměrů na elektronická teplotní zařízení byl vyvolán tím, že definice teploty ve rtuťovém teploměru nebyla natolik přesná, aby umožnila správný, nezkreslený převod na elektronická zařízení. Pozornost je třeba věnovat bodům měknutí kroužkem a kuličkou nad 100 °C, neboť se podmínky z předchozí praxe na zkušební zařízení dnešních dnů změnily. Rozdíl v odečtu teploty mezi elektronickým a rtuťovým stonkovým teploměrem je pod teplotou cca 100 °C v porovnání s opakovatelností této zkušební metody přijatelný. [Odkaz: skupina ASTM E20]
POZNÁMKA: Metoda je použitelná také pro asfaltová pojiva, která byla znovuzískána z asfaltových směsí, např. extrakcí.
UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.

Označení ČSN EN 1427 (657060)
Katalogové číslo 98724
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963987248
Tato norma nahradila ČSN EN 1427 (657060) z srpna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)