ČSN EN 12606-1 (657069) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

ČSN EN 12606-1 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup stanovení obsahu parafínu v asfaltu a asfaltovém pojivu metodou DIN.
Asfaltové emulze, fluxovaná nebo ředěná pojiva a modifikovaná pojiva jakékoliv konzistence nespadají do předmětu této zkušební metody.
UPOZORNĚNÍ: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby identifikoval nebezpečí a posoudil rizika spojená s použitím této metody a aby zavedl dostatečná opatření k ochraně jednotlivých laborantů (a životního prostředí). To zahrnuje stanovení vhodných postupů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovení omezení plynoucích z příslušných předpisů, a to před použitím této normy.

Označení ČSN EN 12606-1 (657069)
Katalogové číslo 98727
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2015
Datum účinnosti 1. 1. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963987279
Tato norma nahradila ČSN EN 12606-1 (657069) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12606-2 (657069)
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR