ČSN EN 13075-2 (657050) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

ČSN EN 13075-2 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu pro stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí za normalizovaných podmínek.
VÝSTRAHA - Použití této evropské normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hle-diska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Označení ČSN EN 13075-2 (657050)
Katalogové číslo 502990
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135029907
Tato norma nahradila ČSN EN 13075-2 (657050) z září 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13075-1 (657050)
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru