ČSN EN 13301 (657072) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

ČSN EN 13301 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje postup stanovení odlučivosti olejů z asfaltů tak, že se kroužek na filtračním papíře naplní vzorkem a zahřívá při stanovené teplotě po stanovenou dobu. Odloučené oleje vytvoří promaštěnou skvrnu, jejíž šířka je mírou odlučivosti olejů a ukazatelem koloidní stability asfaltu. Zkouška je určena pro asfalty s vysokým bodem měknutí (nad 80 °C) a jejím provedením lze předcházet maštění asfaltových výrobků, např. střešních pásů z oxidovaných asfaltů. Proti předchozí normě z roku 2003 jsou tři významné změny popsané v předmluvě. Změnila se specifikace filtračního papíru a je přesunuta do technických termínů. Pro plnění kroužků jsou nyní k výběru dva rovnocenné postupy. Výsledky se zaokrouhlují na nejbližších 0,5 mm.

Označení ČSN EN 13301 (657072)
Katalogové číslo 87611
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2011
Datum účinnosti 1. 3. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963876115
Tato norma nahradila ČSN EN 13301 (657072) z srpna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)