ČSN EN 13074-1 (657045) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním

ČSN EN 13074-1 Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje metodu zpětného získání pojiva z asfaltové emulze, ředěného nebo fluxovaného asfaltu odpařováním 24 h při laboratorní teplotě a poté 24 h při 50 °C způsobem, který umožní provedení dalších zkoušek s minimálními změnami vlastností pojiva.
Používá se pro všechny druhy asfaltových emulzí, modifikovaných polymery nebo nemodifikovaných, jakož i pro všechny druhy ředěných a fluxovaných asfaltů, modifikovaných polymery i nemodifikovaných.
Tato metoda je pro ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva pouze přechodným krokem, po kterém obvykle následuje postup stabilizace podle EN 13074-2. Přímé zkoušení zpětně získaného pojiva se však používá k vyhodnocení chování při tuhnutí asfaltových pojiv fluxovaných rostlinnými fluxovadly.
POZNÁMKA: Zpětně získané pojivo nemusí být identické s původním pojivem.
VÝSTRAHA: Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na všechna bezpečnostní rizika spojená s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Označení ČSN EN 13074-1 (657045)
Katalogové číslo 508824
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135088249
Tato norma nahradila ČSN EN 13074-1 (657045) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13074-2 (657045)
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním