Třída 6571 - Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13632 (657100) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

190 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

190 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

125 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - duben 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

190 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

340 Kč

ČSN EN 15323 (657110) - říjen 2007

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - únor 2009

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 7115 (657115) - srpen 2008 aktuální vydání

Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru

125 Kč