ČSN EN 13399 (657102) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

ČSN EN 13399 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu měření skladovací stability modifikovaných asfaltů při vyšších teplotách.
POZNÁMKA: Modifikované asfalty, zejména polymery modifikované asfalty, obsahující kromě asfaltu nejméně jednu přísadu, mohou za určitých podmínek vykazovat separaci fází.
VÝSTRAHA: Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této evropské normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její používání regulační omezení.

Označení ČSN EN 13399 (657102)
Katalogové číslo 505130
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8596135051304
Tato norma nahradila ČSN EN 13399 (657102) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)