ČSN EN 13399 (657102) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies a method for measuring the storage stability of modified bitumen at high temperatures.
NOTE: Modified bitumen and, in particular, polymer-modified bitumen, which consist of mainly bitumen and at least one additional agent, are known to display phase separation under certain conditions.
WARNING - The use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Označení ČSN EN 13399 (657102)
Katalogové číslo 504540
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135045402
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN 13399 (657102)
Tato norma nahradila ČSN EN 13588 (657108) z září 2008
ČSN EN 13399 (657102) z listopadu 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)