ČSN EN 13588 (657108) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

ČSN EN 13588 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu měření koheze asfaltových pojiv při různých teplotách. Metodu lze použít pro měření čistých asfaltů, modifikovaných asfaltů, ředěných asfaltů a ze zbytkových pojiv zpětně získaných z asfaltových emulzí. Měří se pomocí přístroje s kyvadlem. V něm zkušební pojivo fixuje ocelovou krychli o straně 10 mm k ocelové podstavě a pomocí kyvadla se krychle odrazí. Z úhlu kyvu a konstant kyvadla se vypočte absorbovaná energie. Tato metoda se vyžaduje zejména při specifikaci technologie a pojiv pro nátěry vozovek.

Označení ČSN EN 13588 (657108)
Katalogové číslo 81754
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963817545
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN 13399 (657102)
Tato norma nahradila ČSN EN 13588 (657108) z srpna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)