ČSN EN 13589 (657107) Aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

ČSN EN 13589 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje způsob stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv původních, zbytkových, zpětně získaných nebo po zkoušce stárnutí, zejména pak asfaltů polymerem modifikovaných pomocí zkoušky silové duktility.
Práce (smluvní energie) zjištěná během zkoušky silové duktility je kritériem jakosti těchto materiálů.
VÝSTRAHA - Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

Označení ČSN EN 13589 (657107)
Katalogové číslo 506411
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135064113
Tato norma nahradila ČSN EN 13589 (657107) z září 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)