ČSN EN 13589 (657107) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

ČSN EN 13589 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje způsob stanovení tažných vlastností zejména polymerem modifikovaných asfaltů zkouškou silové duktility. Duktilitní tělísko v charakteristickém tvaru, odlišném od tvaru tělíska pro duktilitu podle ČSN 65 7061, se protahuje v duktilometru při zkušební teplotě a konstantní rychlosti do přetržení nebo dosažení protažení nejméně 400 mm. Výsledek zkoušky se vyjádří podle EN 13703 "Stanovení deformační energie".

Označení ČSN EN 13589 (657107)
Katalogové číslo 81968
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963819686
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 13589 (657107)
Tato norma nahradila ČSN EN 13589 (657107) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)