Třída 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6500 (656500) - květen 2011

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.13t

157 Kč

ČSN 65 6501 (656501) - únor 2021

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic

125 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv

340 Kč

ČSN EN 589 (656503) - srpen 2019

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 589 +A1 (656503) - září 2022 nové vydání

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 228 +A1 (656505) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.19t, Oprava 1 12.19t, Oprava 2 12.20t

505 Kč

ČSN EN 590 +A1 (656506) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14214 +A2 (656507) - září 2019

Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN 65 6508 (656508) - únor 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t

255 Kč

ČSN 65 6509 (656509) - březen 2004

Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16709 +A1 (656510) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - březen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15293 (656512) - březen 2019

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 65 6513 (656513) - prosinec 2009 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 6514 (656514) - prosinec 2007

Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - listopad 2006

Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 6516 (656516) - duben 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

250 Kč

ČSN 65 6517 (656517) - listopad 2009

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16761-1 (656518) - červen 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 1: Metoda jednokolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16761-2 (656518) - červenec 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 2: Metoda dvoukolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16734 +A1 (656519) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 14687 (656520) - září 2020

Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - červenec 2022 nové vydání

Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík

550 Kč

ČSN ISO 21087 (656522) - září 2020

Analýza plynu - Analytické metody pro vodíkové palivo - Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

472 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - únor 2011

Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2022 nové vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - červenec 2012 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - září 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda

190 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - červenec 2022 nové vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - březen 2014 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie

340 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda

125 Kč

ČSN EN 15837 (656563) - červen 2010

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16942 +A1 (656565) - únor 2022 nové vydání

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

340 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - říjen 2014 aktuální vydání

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace

230 Kč

ČSN EN 15779 +A1 (656571) - duben 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (≥ 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16294 (656572) - květen 2013

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - červen 2015

Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C

230 Kč

ČSN EN 16300 (656575) - březen 2013

Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

190 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15940 +A1 +AC (656584) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16900 (656585) - říjen 2017

Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč